Een onmisbaar gegeven in de waterbehandeling van zwembaden, zwemvijvers en vijvers, is de balans van Taylor.  Hierop worden de drie belangrijkste parameters vermeld.  Wanneer men water hierop test, en de waardes op de balans plaatst, dan dient men een rechte lijn te kunnen trekken tussen de drie gemeten waardes.  Enkel dan kan men spreken over water dat in evenwicht is, water dat men kan sturen, waarin ontsmetting optimaal zal werken, of waar planten en bacteriĆ«n zich opperbest in ontwikkelen bij vijvers.

De alkaliniteit (KH/TAC) staat links, de hardheid (GH/TH) rechts.  De pH is het scharnierpunt tussen de twee.

De roze lijn toont een vrij ideaal beeld van zwembadwater in balans, met een TAC van 130 mg/l, een pH 7.3 en TH van 300 mg/l.  Men ziet hier goed dat als de TAC en TH te laag zijn, men nooit de ideale pH kan behouden.

Het hoog genoeg houden van alkaliniteit en hardheid is dus belangrijk.

Balans van Taylor waterbalans

Water in balans met de Balans van Taylor

Alkaliniteit / KH / TAC Hardheid / GH / TH

Hoe aanpassen?

Al jaren worden bicarbonaat en kalk gebruikt voor de verhoging van de alkaliniteit en hardheid.  Er zijn echter vele kwaliteiten bicarbonaat en soorten kalk.  Wij gebruiken uitsluitend food-grade gekeurde producten, en kalk zonder zware metalen of ongewenste stoffen.

In de zwembaden spreekt men over alkaliniteit of TAC, bij vijvers over KH. 

De hardheid of TH bij zwembaden, wordt bij vijvers dan weer GH genoemd. 

Eenzelfde parameter kan dus verschillende benamingen hebben. 

unsplash